اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، موضوع: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۸

 در بازار سرمایه

جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

– اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، موضوع: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی.

– مجوز واردات اتوبوس – مینی بوس تاکسی ون کارکرده  بین ۱ تا ۵ سال از سایر کشورها  و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران برای ناوگان حمل و نقل عمومی . – مجوز دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص کالا از گمرک ایران به استناد تصویب نامه شماره ۴۷۷۹۸/۱۱۹۸۱ مورخ ۹۱/۱/۲۸

– پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی.

منبع : cabinetoffice.ir

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید