جهش 112 درصدی سود سیمان خزر در سال مالی منتهی 1398/12/29

 در بازار سرمایه

گزارش های تولید و فروش در ۱۵ روز فروردین به نسبت سال گذشته نشان می‌دهد که در تولید انواع محصولات ۷۶۷ درصد و ۲۷۱ درصد در فروش رشد داشته ،که از نظر مقداری ۷۳۰ درصد فروش ریالی رشد یافته است.

بعلاوه 112% افزایش سود در سال مالی منتهی به 1398/12/29.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید