شرکت نویان ایده مهستان در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با شماره ثبت ۲۹۸۲۷ در اداره ثبت شرکتهای کرج به ثبت رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در حوزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه آغاز نمود.

در همین مدت کوتاه علاوه بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه، موفق به کسب سیت هیات مدیره در شرکت های زیر گردیده است.

شرکت سیمان لار سبزوار

آبان ماه ۱۳۹۷

شرکت تجهیز نیروی زنگان

سال ۱۳۹۶

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید