قیمت هر سهم سیمان فارس و خوزستان چند است ؟ 800 تومن یا 8000 تومن !

 در بازار سرمایه
شركت سيمان فارس و خوزستان با بيش از شش دهه فعاليت، به عنوان شركت مادر تخصصي، بزرگترین گروه تولیدکننده سیمان در کشور و منطقه بوده كه با دارا بودن 33 شرکت فرعی زیر مجموعه در صنعت سیمان و صنایع وابسته به سیمان در حال فعالیت می باشند.
شركت در سال 1329 با سرمايه­ گذاري مشترك سازمان برنامه و شركت سهامي سيمان شيراز با سرمايه اوليه 200 ميليون ريال تأسيس و در تاريخ 1329/3/8 تحت شماره 155 و بنام «شركت سهامي سيمان فارس» در اداره ثبت اسناد استان فارس (شيراز) به ثبت رسيد. در سال 1332 از شيراز به تهران انتقال يافت. در سال 1334 كارخانه سيمان شيراز با ظرفيت اسمي روزانه 200 تن شروع به بهره برداري نمود. در سال 1339 كارخانه سيمان دورود با ظرفيت اسمي 600 تن در روز از سازمان برنامه خريداري گرديد و بتدريج با خريد و احداث كارخانجات جديد و توسعه كارخانجات قبلي بر حجم ظرفيت توليدي خود افزود. در سال 1342 رسماً به «شركت سهامي سيمان فارس و خوزستان» تغييرنام يافت. پس از تصويب قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت در اسفندماه 1347، شكل حقوقي شركت به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق­العاده مورخ 1351/12/4 به سهامي عام تبديل و نام شركت به «شركت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان» تغيير يافت. سهام شركت در ديماه 1354 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.

طبق آخرین مصاحبه شرکت قصد عرضه سهام دو شرکت سیمان آبیک و سیمان ساوه تا انتهای سال جاری در بورس رو در دستور کار خودش قرار داده که تاثیر مهمی در ارزشگداری سهام سفارس خواهد داشت. با توجه به اینکه سرمایه ثبت شده سیمان ساوه فقط 650 میلیارد ریال با درصد مالکیت 30%و سیمان آبیک 2.500 میلیارد ریال که 100% متعلق به سفارس هستند با اولین عرضه ارزش واقعی سفارس مشخص خواهد شد.

سیمان آبیک
سیمان ساوه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید