مجوز افزایش نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات شرکت توکاریل

 در News, اخبار مرتبط با سهام

 

دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات

تاريخ دريافت مجوز :         1397/09/18

تاريخ مؤثر اعمال مجوز :   1397/07/01

مرجع صادر كننده مجوز :   شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تغييرات

نوع محصول/خدمت : حمل مواد اولیه – یک ساله – از 1397/07/01 الی 1398/06/31

نرخ قبلي : 3,326,400,000,000 ريال

نرخ جديد : 4,163,400,000,000 ريال

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید