• میثم سلیمانی جدیدی
  میثم سلیمانی جدیدی عضو هیات مدیره

  متولد ۱۳۵۸

 • صحبت اله امیرفراهانی
  صحبت اله امیرفراهانی عضو هیات مدیره

  متولد ۱۳۲۹

 • علیرضا امیرفراهانی
  علیرضا امیرفراهانی نائب رئیس هیات مدیره

  متولد ۱۳۵۵

 • حمیدرضا واشقانی فراهانی
  حمیدرضا واشقانی فراهانی رئیس هیات مدیره

  متولد ۱۳۵۵

 • محمدرضا امیرفراهانی
  محمدرضا امیرفراهانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره

  متولد ۱۳۶۳

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Call Now Buttonتماس سریع