نرخ فرآورده‌های نفتی

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, اقتصادی, بازار سرمایه

روش تعیین نرخ فرآورده‌های نفتی اعلام شد

براساس تصمیم‌گیری انجمن کارفرمایی صنعت نفت، قیمت فرآورده دو بار ، در اول و پانزدهم‌ هرماه، اعلام‌خواهد شد و مبنای محاسبه آن نرخ جهانی فرآورده‌ها در نشریه PLATTS و براساس میانگین نرخ‌های پانزده روز قبل از روز اعلام خواهد بود.

در روز اعلام‌ نرخ معامله فرآورده‌های نفتی در بورس کالا و انرژی متوقف می‌شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید