بررسی گزارش ماهانه سیمان لار سبزوار (سبزوا)

شرکت سیمان لار سبزوار طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 175,347 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 152% افزایش داشته است. «سبزوا» با سرمایه [...]

بررسی گزارش ماهیانه بانک ملت (وبملت)

بانک ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل سود تسهیلات خود 33,073,889 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 15,273,614 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.بانک در این ماه تراز مثبت %117 را [...]

بررسی گزارش سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 886 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 911% افزایش داشته است. «وخارزم» با سرمایه ثبت شده 12,500,000 [...]

بررسی گزارش ماهانه شرکت چادرملو (کچاد)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 778 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% افت داشته است. «کچاد» با سرمایه ثبت شده 55,500,000 میلیون [...]

بررسی گزارش ماهانه شرکت سیمان شمال (سشمال)

شرکت سیمان شمال با نماد * سشمال * طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 236,631 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %56  افزایش یافته است. [...]

بررسی گزارش ماهانه شرکت پاکشو

شرکت گروه صنعتی  و صادراتی پاکشو با نماد * پاکشو * در آمار‌های ارائه شده 1 ماهه منتهی به 99/05/31 معادل 2.439.743 میلیون ریال  از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال [...]

بررسی گزارش ماهانه سشرق

شرکت سیمان شرق با نماد * سشرق * در آمار‌های ارائه شده 1 ماهه منتهی به 99/05/31 معادل 30.000.000.000 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 9% افزایش [...]

بررسی گزارش ماهانه کگل

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر بانماد * کگل * در آمار‌های ارائه شده 1 ماهه منتهی به 99/05/31 معادل 1.000 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 59% افزایش [...]