سود هر سهم “شستا” دو برابر شد

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, افزایش سرمایه

مدیرعامل شستااز افزایش سرمایه

۶۰۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۴۱۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۵۹ اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۸ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

  • به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با سرمایه ۸۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

 

  • شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۹۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۴۱۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۰۸ درصدی برخوردار است.

  • این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۲۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۱۹۱ هزار و ۹۸۵ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

 

  • یادآوری می‌شود “شستا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ یک هزار و ۱۵۹ ریال و سود خالص را ۴۵ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال قید کرده است.

 

  • همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دوره یاد شده، با افزایش یک بیلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۰۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال به یک بیلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۵۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۴ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال معادل ۷۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال محاسبه شد.

 

  • شستا” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶۱ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال به مبلغ معادل ۱۳۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۷۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال سود کسب کرد.

 

  • شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک ۲۶ هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال خریداری کرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید