بررسی گزارش ماهانه شفارا ( پتروشیمی فارابی )

 در News, اخبار, بازار سرمایه
  • طلاعات و صورت‌های_مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) شرکت پتروشیمی فارابی :

 

  • شرکت پتروشیمی فارابی در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 4 ریال سود محقق کرده است.  این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 12 ریال زیان شناسایی کرده بود.

 

  • « شفارا » با سرمایه ثبت شده 2,630,463 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 10,476 میلیون ریال سود محقق کرده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید