کوره کارخانه سیمان پیوند گلستان خاموش شد

 در News, اخبار, اقتصادی

کارخانه سیمان پیوند گلستان بدلیل عدم تامین سوخت گاز و حتی مازوت تنها پس از یک هفته آغاز به کار، دوباره تعطیل شد.

 

به گزارش ایلنا، از اواخر آبان قطعی‌های گاز کارخانه سیمان پیوند گلستان آغاز شد که با نوسانات ایجاد شده، از لحاظ فرآیندی، آسیب‌های بسیار به عملکرد کوره این کارخانه وارد شد، بطوریکه باعث توقف متعدد تولید و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیرات اساسی نسوز کوره شد.
مدیرعامل شرکت سیمان پیوند گلستان، با اشاره به این مطلب افزود: با اینکه خرید مازوت بسیار پُرهزینه (هزینه ۵برابری نسبت به گاز) و خارج از ظرفیت شرکت‌های سیمان است، در حال حاضر سیاست شرکت پخش فرآوره‌های نفتی ایران تأمین سوخت نیروگاه‌ها است و تمامی شرکت‌های حمل فرآورده‌های نفتی الزاماً برای حمل سوخت برای مراکز مزبور اختصاص داده شده اند به همین علت سوخت رسانی به کارخانه سیمان پیوند گلستان امکان پذیر نبوده و ادامه این وضعیت موجب توقف کارخانه از صبح ۱۵ دی شد.
چهرگانی، با اشاره به اینکه سوخت گاز کارخانه از ۲۴ آبان قطع است، گفت: مدیرکل گاز استان علت قطعی گاز را دستور از مرکز عنوان می‌کند، اما در همین دوره کارخانه‌های سیمان استان های همجوار از گاز استفاده می‌کردند.
وی تاکید کرد: با وضعیت بوجود آمده و محدودیت موجودی کلینکر، این کارخانه دیگر قادر به ادامه تولید سیمان نخواهد بود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید