ایران در آستانه حذف تحریم ها…..

 در News, اخبار

ایران در آستانه حذف تحریم ها…..

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی است واشنگتن آماده است تا گام هایی را برای بازگشت به پایبندی به توافق هسته ای برداشته و رفع تحریم هایی که مرتبط با برجام نیستند را نیز در نظر بگیریم …

در حالی که آمریکا پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ایران می خواست ابتدا به الزامات برجامی بازگردد, اما وزارت خارجه این کشور بامداد پنجشنبه از آمادگی واشنگتن برای پایبند شدن به توافق هسته ای خبرداد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید