عرضه اولیه آتیه صبا

مدیرعامل صندوق بازنشستگی از ورود هلدینگ آتیه صبا به عنوان دومین هلدینگ از زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی به بازار سرمایه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، اکبر افتخاری در [...]