ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص افزایش مهلت برگزاری مجامع عمومی شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان

 در بازار سرمایه

به استحضار می‌رساند، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مهلت‌های تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت برگزاری آن دسته از مجامع عمومی (اعم از عادی سالیانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده) که باید تا تاریخ 28/12/1398 برگزار می شدند، به مدت سه ماه افزایش یافته است.

سعید محمدعلیزاده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید