از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛ قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد 9 دی 1389

 در بازار سرمایه

قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی روز گذشته بر اساس نرخ دلار ۱۱۴۱۱۸  ریالی اعلام شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید