اطلاعيه مهم در خصوص خريد واحدهای صندوقهای سرمايه گذاری

 در بازار سرمایه

مدیریت بورس اوراق بهادار تهران اطلاعیه داد.

مدیریت بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعیه ای درخصوص خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری خبر داد.

سرمایه گذاران در انجام معاملات خود در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در نظر داشته باشند که خالص ارزش دارایی‌های هر صندوق با نام NAV ابطال در بخش مربوطه در سایت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران (TSE.IR) و مدیریت فناوری اطلاعات بورس تهران (TSETMC.COM) و نیز سایت صندوق نمایش داده می‌شود.

خرید واحد‌های این نوع از صندوق‌ها با قیمت بیشتر از NAV احتمال ایجاد زیان برای خریداران را به همراه خواهد داشت. هر چه فاصله قیمت خرید هر واحد از NAV صندوق بالاتر باشد، ریسک ایجاد زیان برای سرمایه گذار بسیار بیشتر خواهد بود.

از این رو سرمایه گذاران محترم قبل از خرید واحد‌های صندوق‌های سرو، بذر، کاردان، صنوین، افق ملت، فیروزه و سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس تهران، حتما قیمت خرید خود را با NAV صندوق مدنظر مقایسه نموده و معاملات خود را در قیمت نزدیک به NAV به انجام رسانند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری به عمل آید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید