افزایش سرمایه های جدید سبزوار در راه!

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, افزایش سرمایه, بازار سرمایه

آخرین وضعیت تولید و فروش و طرح های توسعه ای سیمان لار سبزوار تشریح شد

آخرین وضعیت تولید و فروش و طرح های توسعه ای سیمان لار سبزوار تشریح شد. این شرکت علاوه بر پیگیری جهت احتساب شرایط لازم برای افزایش سرمایه ۳۵۰ در صدی از محل تجدید ارزیابی ساختمان و زمین، از افزایش سرمایه ای خبر داده است که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت‌، مهمترین طرح های توسعه سیمان لار سبزوار از زبان مسلم زارعی طزرقی، مدیر مالی شرکت.

با توجه به ساختار مالی شرکت سیمان لار سبزوار، شرکت برنامه ریزی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود (زمین، ماشین آلات، تاسیسات و ساختمانها) را نمود. که پس از اخذ گزارشات کارشناسان رسمی و تجدید ارزیابی طبقات موصوف، طرح توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت به میزان ۸۷۰درصد مصوب و با اخذ گزارش بازرس  شرکت، بیانیه ثبت افزایش سرمایه برای سازمان  بورس اوراق بهادار ارسال گردید. پس از بررسی های لازم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار با میزان ۵۲۷ درصد افزایش سرمایه درخواستی از محل تجدید ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات موافقت گردید با توجه به نظر سازمان محترم بورس در ارتباط با ۳۴۳ درصد باقیمانده طرح درخواستی هیات مدیره با توجه به نواقصی که در برخی از مستندات ارائه شده بود شرکت به میزان ۵۲۷ درصد سایر مراحل افزایش سرمایه از سوی شرکت از سر گرفته و پیگیری می گردد.

با توجه به مدت زمان ارائه شده در دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، که فرصت یکساله برای انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه را پیش بینی نموده است، اقدامات لازم برای تکمیل مدارک درخواستی سازمان  بورس در دست پیگیری می باشد و پس از تکمیل مستندات لازم و نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل باقیمانده طرح درخواستی اقدام خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید