انعقاد قرارداد توسعه میادین نفتی شرکت کیسون

 در تعدیل ها

 

 

قرارداد توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق

تاريخ انعقاد قرارداد :         1397/11/10

طرف قرارداد :   شرکت ملی نفت ایران

مبلغ قرارداد :   مشخص نیست

نحوه تسویه : بر اساس فرمت استاندارد قرارداد IPC شرکت ملی نفت ایران

شرح جزئیات قرارداد:  توسعه میادین نفتی فوق واقع در استان ایلام با هدف افزایش تولید و بهره برداری بمیزان 159 میلیون بشکه در مدت قرارداد

تاریخ موثر اجرای قرارداد :  1398/02/10

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال کلیک کنید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید