تحلیل تکنیکال سیمان لار سبزوار

 در News, تکنیکال

 

سیمان سبزوار در نمودار روزانه پس از رسیدن به سقف 3389 وارد فاز اصلاحی سنگین شد و تا 1725 ریال ریزش داشت. این صعود و نزول در روند قیمت سهم حکایت از انتظارات کوتاه مدت سهامداران از تغییرات هیات مدیره این شرکت دارد که ظاهرا در یک ماه اخیر برآورده نشده است و البته جو منفی بازار و گروه سیمان هم مزید بر علت در اصلاح قیمت شده است.

به نظر می رسد که در محدوده قیمت 1700 ریال شاهد وجود حمایت تاریخی و تکنیکال باشیم که امروز به آن عکس العمل نشان داد و از محدوده منفی تا مثبت معامله شد و شاهد حمایت جزئی حقوقی هم بودیم.

در صورت شکست خط ترند نزولی طلایی رنگ می توان انتظار داشت که در مرحله اول تا قیمت 2050 ریال و در مرحله دوم تا 2500 ریال صعود کند و در صورت تثبیت بالای 2500 ریال رسیدن به سقف قبلی در میان مدت دور از دسترس نمی باشد.

در این میان انتشار اخبار مثبت بنیادی بر روی کدال نیز می تواند این روند صعودی را تسریع نماید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید