گروه نویان ایده مهستان با تکیه بر تجربه و تخصص کارشناسان خود و بر اساس سیاست های گروه، تحلیل های بنیادی و تکنیکال را ارائه خواهد داد و سهامداران محترم نیز می توانند از طریق لینک تماس با ما تحلیل های درخواستی خود را ثبت نمایند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل های تکنیکال در سه بخش زیر ارائه می گردد:

  • شرکت های بورسی و فرابورسی
  • شاخص کل و شاخص صنایع مختلف
  • متغیرهای مهم و کلان بازارهای جهانی
تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل های بنیادی (فاندامنتال) نیز در سه بخش زیر ارائه می گردد:

  • شرکت های بورسی و فرابورسی
  • صنایع مختلف
  • متغیرهای کلان اقتصادی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید