تعویق سه‌ماهه‌ی مجامع شرکت‌های بورسی

 در بازار سرمایه

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، در راستای همراهی لازم در مبارزه با بیماری کرونا، حفاظت از سرمایه‌های انسانی حرفه و نیز انجام با کیفیت حسابرسی و حفظ منافع عمومی، پیشنهادهایی به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است و پی‌گیر دریافت مصوبات مربوطه می‌باشد.

در مرحله‌ی نخست، با پیشنهاد جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در خصوص تعویق سه‌ماهه‌ی مجامع عمومی شرکت‌های بورسی موافقت به عمل آمده است.

در خصوص مجامع سایر شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی نیز رایزنی‌هایی در دست انجام است و به محض وصول مستندات مربوط اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

منبع خبر:

https://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/3418/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید