تغییر در هیات مدیره سیمان لار سبزوار

 در مجامع

 

 

سیمان لار سبزوار

با برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم سیمان سبزوار در تاریخ 97/08/22 و براساس تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره این شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره جدید سیمان سبزوار :

1- شرکت نویان ایده مهستان ==> (( نماینده حقیقی جناب آقای دکتر حمیدرضا گنجی ، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) ))

2- شرکت تناوب نیرو کرمان ==> (( نماینده حقیقی جناب آقای مهندس فریدون رحمانی ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیمان کرمان ))

3- آقای دکتر علیرضا امیرفراهانی *رئیس هیات مدیره سیمان سبزوار* ==> (( مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نویان ایده مهستان ))

4- آقای محمدحسین مجیدی *نائب رئیس هیات مدیره شرکت سیمان سبزوار* ==> (( مدیر مالی سرمایه گذاری منطقه ویزه اقتصادی رفسنجان ))

5- آقای علی امیری ==> (( مدیر کارخانه سیمان سبزوار ))

6- آقای دکتر حسین صالحی مقدم ==> (( رئیس نظام پزشکی شاهرود ))

7- آقای وحید خالوئی پور ==> (( کارشناسی ارشد مهندسی عمران ))

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید