خروج سیمان لار سبزوار از شمولیت ماده 141

 در بازار سرمایه

 

شرکت سیمان لار سبزوار با ارسال اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) بر روی کدال در مورخ 1398/10/01 از شمولیت ماده 141 خارج شد.

زیان انباشته شرکت به کمتر از نصف سرمایه شرکت کاهش یافت.

لینک گزارش کدال

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید