دعوت از هيات هاي تجاري و سفراي كشورهاي هدف

 در بازار سرمایه
دعوت از هيات هاي تجاري و سفراي كشورهاي هدف
براساس هماهنگي هاي صورت گرفته هيات هاي تجاري و سفراي كشورهاي خارجي با هدف خريداري سيمان و كلينكر ايران در يازدهمين نمايشگاه سيمان حضور خواهند داشت.
 انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران نيز با راه اندازي غرفه بومي سازي به دنبال جذب حداكثري تامين كنندگان صنعت سيمان به منظور تامين نيازهاي فني و قطعات اين صنعت بزرگ است.
نمايشگاه صنعت سيمان ۲۴ الي ۲۷ دي ماه ۱۳۹۸ باحضور شركت هاي سيمان و تامين كنندگان برگزار خواهد شد.
لینک منبع خبر
نام نویسنده : روابط عمومي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید