سامانه معاملات ایرانی

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, اقتصادی, بازار سرمایه

سامانه معاملات بورسی که توسط متخصصان ایرانی دانشگاه تهران طراحی شده، مراحل نهایی را می‌گذراند و به زودی زیر تست عملیاتی می‌رود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید