سیاست هدف گذاری تورم

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, اقتصادی, بازار سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: پس از تغییر در سیاست ‌های ارزی، پولی و مالی کشور، بهمراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، امروز بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف‌ گذاری تورم» است.

عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت در اینستاگرام با عنوان “چند نکته درخصوص هدف گذاری تورم”، نوشت:
۱-ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دههٔ گذشته، سلطهٔ سیاست های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
2-در دوره‌ های فراوانی منابع ارزی، دولت ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده اند. اینگونه روش ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته است.
3- پس از تغییر در سیاست ‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست های جدیدپولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌ گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
4- در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
۵-موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید