معرفی کتاب

 

اگر به قفسه کتاب فروشی‌هایی که آثار دنیای مالی را منتشر می کنند، سری بزنید مملو از کتاب هایی در مورد شیوه پیش بینی آینده بازار به روش‌های بنیادی، تکنیکال و … است، اما پس از ۱۵ سال فعالیت به عنوان تحلیل گر، معامله‌گر و سبد گردان به این نتیجه رسیدم که رمز موفقیت در بازار سهام در تسلط ذهنی- روانی نهفته است.

موفقیت پیوسته نه تصادفی در بازار سهام شامل مجموعه ای از مهارت ها و تجربه ها است که بواسطه دانش تحلیل بازار، مدیریت سرمایه و تسلط ذهنی ایجاد می شود، اما در این بین به نظرم ۸۰ درصد از وزن این موفقیت به مسائل عاطفی و ذهنی معامله‌گر مرتبط است.

بازار سهام متلاطم و هیجان انگیز است و اتخاذ تصمیم درست در شرایط حساس مستلزم تجربه های کهنه است، زیرا تصمیمات خوب از تجربه های خوب بدست می آید و تجربه های خوب از تصمیمات بد. این سیکل اشتباه کنم تا یاد بگیرم باعث ورزیدگی معامله‌گر از منظر ذهنی در سکانس های هیجانی بازار می شود؛ بنابراین اهمیت به مقوله روانشناسی بازار تاثیر چشمگیری بر بلوغ معامله‌گر می شود.

فهرست کتاب

عناوین فصل‌های کتاب عبارتند از:

  1. مطالبی که مردم درباره بورس می‌دانند،
  2. آنچه بورس به ما یاد می‌دهد،
  3. دروغ‌های زشت به رنگ بورس،
  4. کارهای کوچکی که انجام می‌دهم.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید