مجوز افزایش نرخ فروش شرکت تامين ماسه ريخته گري

 در تعدیل ها

 

طبق افشای اطلاعات (گروه الف) شرکت تامین ماسه ریخته گری مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت کرد.

تاریخ دریافت مجوز: 1397/08/26

تاریخ موثر اعمال مجوز: 1397/07/21

نوع محصول / خدمت : ماسه های ریخته گری و صنعتی

نرخ قبلی: 1,045 ریال

نرخ جدید: 1,229 ریال

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید