مجوز افزایش نرخ فروش شرکت زامیاد

 در تعدیل ها

 

طبق افشای اطلاعات (گروه الف) شرکت زامیاد مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت کرد.

تاریخ دریافت مجوز: 1397/08/30

تاریخ موثر اعمال مجوز: 1397/08/30

نوع محصول / خدمت : محصولات سبک

نرخ قبلی: 426,330,000 ریال

نرخ جدید: 569,660,000 ریال

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید