نتایج برگزاری مزایده شرکت پارس خودرو

 در بازار سرمایه

عطف به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره 98/239 مورخ 98/12/07 ، شرکت سایپا (سهامی عام) بعنوان تنها خریدار 50 درصدسهام شرکت سایپا سیتروئن، 100 درصد سهام شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا و 45 درصد از سهام شرکت بازرگانی سایپا یدک و برنده مزایده اعلام گردید .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید