همايش سالروز صنعت سيمان با هدف بومي سازي و با حضور تامين كنندگان داخلي ۲۵ دي ماه برگزار خواهد شد

 در بازار سرمایه
  همايش بومي سازي در صنعت سيمان ۲۵ دي ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار خواهد شد.
اين همايش با هدف بومي سازي و تامين نيازهاي صنعت سيمان از توليدكنندگان داخلي و با حضور و سخنراني مديران فني  و تامين كنندگان  صنعت سيمان كشورمان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان بدين منظور كميته فني تشكيل شده و اقدامات لازم در دست پيگيري و انجام است.
شايان ذكر است نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان ۲۴ الي ۲۷ دي ماه ۹۸ با حضور شركت هاي سيمان و تامين كنندگان داخلي برگزار خواهد شد.
از جمله ديگر برنامه هاي اين نمايشگاه و همايش حضور هيات هاي تجاري و سفراي كشورهاي خريدار صنعت سيمان ايران با هدف عقد قراردادهاي تجاري و خريد سيمان و كلينكر از توليدكنندگان داخلي است.
اين همايش در روز چهارشنبه ۲۵  دي ماه در دو نوبت از ساعت ۱۰ صبح الي ۱۷ برگزار خواهد شد.
نمايشگاه صنعت سيمان كشور نيز در روزهاي ۲۴ الي ۲۷ دي ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار خواهد شد.
لینک منبع خبر
نام نویسنده : روابط عمومي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید