هپکو برای عرضه در فرابورس آگهی شد. بلوک ۶۰.۷۲ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین(هپکو) توسط سازمان خصوصی سازی در فرابورس ایران عرضه می شود.

 در بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، در نظر دارد 60.72 درصدی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو  را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» به صورت نقد و اقساط در فرابورس عرضه کند.

این بلوک 60.72 درصدی به صورت 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ساله با فاصله هر قسط شش ماه و نیز به ارزش کل پایه14 هزار و 865 میلیارد و 102 میلیون و 422 هزار و 528 ریال روی میز فروش خواهد رفت.

این گزارش می افزاید: زمان عرضه بلوک 60.72 درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو مطابق اطلاعیه فرابورس ایران اعلام خواهد شد.

همچنین موارد مهم و قابل توجه متقاضیان در آگهی واگذاری این شرکت بدین شرح اعلام شده است:

1- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «10%» رشد سالانه برای خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی، به مأخذ «100» برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) سود فروش اقساطی تا میزان «3%» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و « 6/3%» پایین تر برای خریداران بخش تعاونی.

2- سهام قابل واگذاری معادل 72/60 درصد، شامل 02/59 درصد سهام قابل معامله و 7/1 درصد سهام در وثیقه بانک ملی ایران می¬باشد. در زمان واگذاری 02/59 درصد از طریق سامانه معاملات فرابورس به خریدار منتقل خواهد شد. لیکن قرارداد نسبت به کل سهام قابل واگذاری(72/60 درصد) منعقد و خریدار متعهد به پرداخت اقساط آن مطابق قرارداد خواهد بود. پس از تسویه وام دریافتی از بانک ملی ایران توسط شرکت و با موافقت آن بانک، انتقال سهام در وثیقه بانک(7/1 درصد) به قیمت سهام مورد معامله و با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه صورت خواهد گرفت. در صورت عدم تسویه وام، بانک ملی در اجرای مفاد قرارداد تسهیلات مربوطه نسبت به فروش سهام در وثیقه اقدام خواهد نمود . جزئیات نحوه واگذاری به شرح فوق در اطلاعیه عرضه منتشر شده توسط شرکت فرابورس اعلام خواهد شد.

3- با توجه به اینکه انجام حسابرسی های ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال انجام است، چنانچه انجام آن حسابرسی ها و یا آراء مراجع قضایی به افزایش هر نوع دارایی که در صورتهای مالی زمان این عرضه منعکس نشده باشد منتج گردد، خریدار مکلف است ارزش روز آن دارایی ها را با قیمت کارشناسی به سازمان بپردازد.

نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید بلوک 60.72 درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو هم به شرح زیر است:

1- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد  این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

2- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخصهای مربوط به «صلاحیتهای فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (2) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3- متقاضیان میبایست علاوه بر واریز معادل 10% ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل 1 درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به مبلغ 148.651.024.226ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکیارائه شده به سازمان خصوصی سازی(معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتنامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

4-به منظور بررسی صلاحیت «فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (1) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان و حداکثر تا 6 روز کاری قبل از عرضه به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

5- سپرده متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.

6- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان میتواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

7- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.

8- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخصز های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» را به شرح جدول شماره (2) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید