برای فعالیت در بازار سرمایه نیاز است تا سهامدار از طریق یک کارگزاری به این بازار دسترسی یابد.

بخش عمده ای از فعالیت شرکت نویان ایده مهستان از طریق کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان انجام می شود و سعی داریم با متمرکز نمودن فعالیت خود در این کارگزاری شرایطی را فراهم کنیم تا سهامداران بتوانند علاوه بر استفاده از خدمات کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان از خدمات سبدگردانی و تحلیل گری و سیگنال های خرید و فروش سهام با تخفیف مناسب بهره مند گردند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید