ارزش سهام عدالت 14.300.000

 در اخبار, اخبار مرتبط با سهام, بازار سرمایه

ارزش سهام عدالت صاحبان سهام ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۴.۳ میلیون تومان رسید

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید