افزایش سرمایه سیمان لار سبزوار 527% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید

 در News, اخبار مرتبط با سهام, افزایش سرمایه, شرکت ها, مجامع

روز پنجشنبه مورخه 1399/5/9 افزایش سرمایه شرکت  سیمان لار سبزوار 527% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با مجموع آرا حاضر 34 درصد به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید