ارتقا بازار شرکت گروه فن آوا

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, بازار سرمایه

اطلاعیه مهم

طبقه بندی جدید سهام های بازار پایه از سوی سازمان فرابورس اعلام شد.

در طبقه بندی جدید سهام شرکت گروه فن آوا از بازار پایه نارنجی به بازار زرد ارتقا پیدا کرد.

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید