افزایش سرمایه سه شرکت سرمایه گذاری

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, افزایش سرمایه

برنامه افزایش سرمایه سه شرکت سرمایه گذاری از مطالبات و آورده و سود انباشته

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری سپه ،سرمایه گذاری جامی و سرمایه گذاری وثوق امین به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۷۹ ، ۵۸ و ۴۱ درصدی از دو محل خبر دادند.

  • براین اساس، “وسپه” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۶۶۹.۱ میلیارد تومان به ۱.۲ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف جبران مخارج سرمایه ای و مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه شود.
  • همچنین “وجامی” درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۹ به ۳۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.
  • دراین میان، “وثوق” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۷.۷ به ۲۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

 

 

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید