بررسی گزارش ماهانه سشرق

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, بازار سرمایه, گزارشات ماهیانه

شرکت سیمان شرق با نماد * سشرق * در آمار‌های ارائه شده 1 ماهه منتهی به 99/05/31 معادل 30.000.000.000 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 9% افزایش داشته است.

همچنین درآمد حاصل از فروش این تعداد از محصولات معادل 309.000.000.000 میلیارد تومان بوده که این میزان از فروش نسبت به ماه قبل 39% افزایش پیدا کرده است.

شرکت پاکشو طی 9 ماه منتهی به خرداد 99 به ازای هر سهم 251 ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 63%  افزایش یافته است.

Øدر میان محصولات این شرکت سیمانی رتبه نخست تولید و فروش در مردادماه به سیمان تیپ 1 اختصاص داده و همچنین بیشترین نرخ فروش در میان محصولات مربوط به محصول.

« سیمان» با نرخ فروش ۱,۸۲۸,۱۵۸   میلیون ریال است.

 

سشرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) :

شرکت سیمان شرق در دوره  9 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 251 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %63 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %46 درآمدهای عملیاتی بوده است.

«سشرق» با سرمایه ثبت شده 2,653,560 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 666,742 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

دو عرضه اولیه تا پایان سال. ( سیمان سفید و زغال سنگ شرق )

برنامه های با اهمیت دوره 3 ماهه منتهی به 1399/06/31: 1- واگذاری داراییهای مازاد و غیر عملیاتی جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تسویه بخشی از تسهیلات بانکی 2- پیگیری تولید سیمان چاه نفت که در مرحله اخذ مجوزهای لازم و در مرحله بازاریابی می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید