بررسی گزارش ماهانه شرکت پاکشو

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, گزارشات ماهیانه

شرکت گروه صنعتی  و صادراتی پاکشو با نماد * پاکشو * در آمار‌های ارائه شده 1 ماهه منتهی به 99/05/31 معادل 2.439.743 میلیون ریال  از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 77% افزایش داشته است.

همچنین درآمد حاصل از فروش این تعداد از محصولات معادل 10.482.135 میلیون ریال بوده که این میزان از فروش نسبت به ماه قبل 54% افزایش پیدا کرده است.

شرکت پاکشو طی چهار ماه امسال درآمدی بالغ بر 12.119 میلیارد ریال ایجاد کرده که این درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7.126 میلیارد ریال بوده است.

در میان محصولات این شرکتب بهداشتی آرایشی شیمیایی * ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون مواد اولیه و محصولات مرتبط با صنایع شوینده و انجام کلیه عملیات بازرگانی * رتبه نخست تولید و فروش در مردادماه به سولفوناسیون اختصاص داده و همچنین بیشترین نرخ فروش در میان محصولات مربوط به محصول

« مایعات شوینده » با نرخ فروش 3.710.570 میلیون ریال است.

 

 

 

پاکشو_اخبار و برنامه های شرکت :

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره3ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده): گروه صنعتی پاکشو در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 ضمن ثبت  افزایش سرمایه %100 در این دوره به ازای هر سهم 694 ریال سود محقق کرده است.

 «پاکشو» با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,388,509 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %62 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %59 درآمدهای عملیاتی بوده است.

 برنامه های با اهمیت دوره 9 ماهه منتهی به 1399/12/30: شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید