بررسی گزارش ماهانه شرکت سیمان شمال (سشمال)

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, بازار سرمایه, گزارشات ماهیانه

شرکت سیمان شمال با نماد * سشمال * طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مردادماه 1399 معادل 236,631 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %56  افزایش یافته است.

«سشمال» با سرمایه ثبت شده 1,075,071 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 1,359,755 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %31  رشد داشته است.

در میان محصولات این شرکت رتبه نخست تولید و فروش در مرداد ماه به * سیمان * اختصاص داده و همچنین بیشترین نرخ فروش در میان محصولات مربوط به محصول « سیمان سفید » با نرخ فروش ۴,۶۴۵,۸۴۵ میلیون ریال است.

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید