تلاش سیمانی‌ها برای آزادسازی قیمت

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, اقتصادی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:

با بیان اینکه در تلاش هستیم تا سیمان از قیمت گذاری خارج و آزادسازی شود، قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

 

  • به گزارش سیمان خبر، عبدالرضا شیخان در ارتباط با موضوع قیمت سیمان اظهار کرد: تقاضای برگزاری جلسه با سرپرست وزارت صمت ارائه شده تا مشکلات صنعت سیمان را بیان کنیم

  • دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اعتقادی به سرکوب قیمت سیمان نداریم و علی رغم اینکه نمایندگان مجلس معتقد به کنترل قیمت سیمان و آهن هستند ما آن را قبول نداریم.

  • وی گفت: سیمان در قیمت تمام شده یک مترمربع ساختمان اثر زیر ۱.۵ تا ۲ درصد دارد و به دلیل اینکه تولید ما مازاد بر تقاضا داخل و صادراتی است ارتباطی به سرکوب قیمت‌ها ندارد.

  • شیخان با بیان اینکه قیمت باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، بیان کرد: البته انجمن باید بر روی آن نظارت داشته باشد تا هم نافع مصرف کننده و هم تولیدکننده تامین شود تا واسطه‌ها محدودتر شوند.

  • دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: مقرر شده بود قیمت سیمان در دو مرحله افزایش یابد، اما هنوز تلاش‌ها برای افزایش قیمت در مرحله دوم به دلیل اینکه وزارت صمت وزیر ندارد به جایی نرسیده است. وی تصریح کرد: به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده در صنعت سیمان و همچنین به دلیل اتمام قطعات این صنعت ناچار به افزایش قیمت هستیم.

  • شیخان با بیان اینکه در تلاش هستیم تا سیمان از قیمت گذاری خارج و آزادسازی شود، افزود: قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و در هر منطقه‌ای که کشش وجود دارد قیمت بیشتر و در منطقه‌ای که کشش وجود ندارد قیمت کمتر باشد.

  • دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: هنوز زمانی برای جلسه با سرپرست وزارت صمت تعیین نشده است و همچنان در انتظار هستیم.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید