بررسی گزارش ماهیانه بانک ملت (وبملت)

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, گزارشات ماهیانه
  • بانک ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل سود تسهیلات خود 33,073,889 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 15,273,614 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.بانک در این ماه تراز مثبت %117 را ثبت نموده است.

  • وبملت با سرمایه ثبت شده 207,042,862 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود تسهیلات مبلغ 148,827,091 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 79,369,670 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %88 را ثبت نموده است.

اخبار- وبملت :

  • اثر مثبت ۵.۷ هزار میلیارد تومانی نرخ جدید تسعیر ارز بر عملکرد ۶ ماهه “وبملت”.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت باتوجه به اعلام نرخ جدید تسعیر ارز از اثر مثبت خالص ۵.۷۸ هزار میلیارد تومانی بر عملکرد ۶ ماهه خبر داد. براین اساس، “وبملت” در اجرای بخشنامه ۱۵ مهر بانک مرکزی و با توجه به رویه اتخاذ شده درباره نحوه تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی در تهیه صورت های مالی سال ۹۸ اعلام کرد: در صورت اعمال نرخ های مندرج در بخشنامه جدید( مبلغ ۱۲۹۰۰ تومان برای هر یورو و مبلغ ۱۱۰۰۰ تومان برای هر دلار) پس از اعمال تعدیلات و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی برای تسهیلات جاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی لازم برای تسهیلات و مطالبات ارزی غیر جاری از بابت اعمال تغییر نرخ تسعیر ارز و در نظر گرفتن آثار مالیاتی مترتبه دارای اثر مثبت خالص ۵.۷۸ هزار میلیارد تومانی بر عملکرد ۶ ماهه این بانک خواهد بود. صورت های مالی ۶ ماهه بانک حاوی جزئیات بیشتر در پایان این ماه در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید