بررسی گزارش ماهانه سیمان لار سبزوار (سبزوا)

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, گزارشات ماهیانه
  • شرکت سیمان لار سبزوار طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 175,347 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 152% افزایش داشته است.

  • «سبزوا» با سرمایه ثبت شده 3,757,798 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 175,347 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 152% رشد داشته است.

  • درمیان محصولات این شرکت سیمانی بیشترین تعداد تولید و نرخ فروش یک ماه منتهی به 99/07/30 به ( سیمان پاکتی صادراتی ) به تعداد 10.942 تن و به نرخ ۲,۳۹۱,۰۶۲ ریال اختصاص داده میشود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید