تحلیل ذوب روی اصفهان (فروی)

 در News, بازار سرمایه, تحلیل, تکنیکال

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید