تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا صحت ندارد

 در News, اخبار, بازار سرمایه
معاون بازار شرکت فرابورس ضمن تکذیب تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا از ارائه پیشنهاد تعیین فرمول حجم مبنا بر اساس میزان معاملات هرسهم خبر داد که بستگی به موافقت سازمان بورس دارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، افسانه اروجی ضمن تکذیب تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا به بورس ۲۴ گفت: یک سری مطالعات در مورد دامنه نوسان و حجم مبنا در حال انجام است و پیشنهادهایی هم به همراه بورس تهران داشتیم. ممکن است تغییر فرمول حجم مبنا داشته باشیم اما اصلاً به سرعت قابلیت اجرا ندارد.

وی افزود: پیشنهاد تعیین فرمول حجم مبنا بر اساس میزان معاملات هرسهم ارائه شده است. از اسفند سال گذشته که حجم مبنا برای نمادهای فرابورسی اعمال شده پیشنهاد در این زمینه وجود داشت یعنی موضوع امروز و دیروز نیست. هر تغییر در مورد دامنه نوسان باید با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس باشد و موردی نیست که در اختیار هیات مدیره بورس ها باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید