۶۰ درصد از محدودیت بهره‌گیری از سوخت گاز دو کارخانه سیمان فارس رفع شد

 در News, اخبار, اقتصادی

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس با بیان اینکه دو کارخانه سیمان سپهر قیر و کارزین و سیمان نی ریز به دلیل نداشتن مخازن ذخیره سوخت دوم با محدودیت سوخت گاز مواجه شدند اظهار داشت : هم اکنون ۶۰ درصد از این محدودیت ها برداشته شده و تا دو هفته آینده همه این محدودیت ها برداشته خواهد شد.

به گزارش سیمان خبر، غلامعباس حسینی، سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اولویت نخست در فصول سرد سال تامین گاز مردم و شهروندان در مصارف خانگی است ، این اولویت به هر طریقی باید رعایت شود از این رو بر اساس قراردادهایی که شرکت گاز با صنایع دارد در مواقعی که محدودیت مصرف گاز به وجود می آید صنایع باید از سوخت دوم استفاده کنند. وی با بیان اینکه دو کارخانه سیمان سپهر قیر و کارزین و سیمان نی ریز به دلیل نداشتن مخازن ذخیره سوخت دوم با محدودیت سوخت گاز مواجه شدند افزود: بارها لزوم ایجاد مخزن ذخیره سوخت دوم به این دو کارخانه یادآوری شده بود اما در این زمینه اقدامی نشد  از این رو در روزهای گذشته این دو کارخانه با محدودیت استفاده از گاز روبه رو شدند. مدیر عامل شرکت گاز استان فارس بیان کرد : بر اساس تدابیر اندیشیده شده سایر صنایع بزرگ در استان فارس از جمله پتروشیمی و نیروگاه ها و صنایع بزرگ با مشکل سوخت مواجه نشدند ، سایر کارخانه های  سیمان هم مشکل سوخت نداشتند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید