سیمان سفید نی ریز مجوز افزایش نرخ گرفت

 در News, اخبار, اقتصادی

❌سیمان سفید نی ریز مجوز افزایش نرخ گرفت❌

به گزارش کدال نگربورس ٢۴، شرکت سیمان سفید نی ریز از افزایش ٣۵ درصدی سیمان فله داخلی و انواع سیمان داخلی پاکتی نسبت به قیمت اعلامی انجمن در آبان ماه ١٣٩٩ خبر داد…

“گروه تحلیلی نویان ایده مهستان”

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید