افزایش وام مسکن بابت نوسازی بافت فرسوده

 در News, اخبار

افزایش وام مسکن بابت  نوسازی بافت فرسوده

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه ای به 300 میلیون تومان در تهران خبر داد.

محمدحسن علمداری اظهار کرد: مبلغ قرارداد امضا شده با مالکان بافت های فرسوده تاکنون 1370 میلیارد تومان است.

علمداری افزود: بانک مسکن در تهران و کلانشهرها 50 میلیون و در سایر شهرها 40 میلیون تومان وام بافت فرسوده با سود 9 درصد پرداخت می کند.

مابقی تسهیلات مورد نیاز برای بافت فرسوده با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید