بورس و تخلفات بورسی….

 در News, اخبار

ارسال لیستی از متهمان بازار سرمایه به آیت الله رئیسی,رئیس قوه ی قضاییه توسط امیرحسن قاضی زاده رئیس مجلس شورای اسلامی. و پیگیری پرونده متهمین بورسی و ضرر ده ها هزار میلیارد تومانی مردم و همکاری رئیس قوه قضاییه و رسیدن پرونده به مرحله بازپرسی…
بازگشت اموال مردم از محل اموال شرکت‌های مداخله‌گر است و همچنین ه نتیجه رسیدن بخشی از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تخلفات در حوزه بورس…
توییت امیرحسین قاضی زاده: «طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در اوج شاخص بورس از بازار خارج شده است.» قاضی‌زاده هاشمی همچنین در نوشته خود از رئیس دادسرای جرائم اقتصادی و بازپرس پرونده برای تسریع در رسیدگی به تخلفات این پرونده تشکر کرده بود.
بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در اوج شاخص بورس از بازار خارج شده است، کاربرانی که طرفدار طیف سیاسی و جناحی نماینده‌های مجلس هستند…

در صفحه‌های خود درباره این مساله می‌نوشتند که با وجود سنگ‌اندازی‌‌ها، تهمت‌ها، تخریب‌ها و هزار چوب لای چرخ نماینده‌های مجلس دوازدهم گذاشتن، اما این مجلس پیگیر حق مردم و احقاق حقوق آنها است.
قاضی‌زاده هاشمی تا اینجای کار با وجود مانع‌هایی که برای او در پیگیری این پرونده ایجاد کرده بودند، خوب پیش رفته است و این امید را در دل سهامداران خرد و تازه‌وارد به حوزه بورس ایجاد کرده است که پیگیر تمام و کمال حقوق پایمال شده آنها است.برخی از کاربران هم بودند که در قسمت نظرات برای قاضی‌زاده هاشمی می‌‌نوشتند که اصلا بساط بورس و بورس‌بازی باید در کشور جمع شود…
کاربرانی که نظر متفاوتی با این دسته از کاربران مدافع نماینده‌های مجلس دوازدهم داشتند، اولین مساله‌ای که در نوشته‌هایشان مطرح می‌کردند این بود که قسمت نظرات نوشته‌های قاضی‌زاده هاشمی مصداق بارز خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمندیم شده است. این دسته از کاربران درباره این مساله می‌نوشتند که اکثر کاربرانی که از قاضی‌زاده هاشمی و عملکرد مجلس دوازدهم در احقاق حقوق مردم دفاع کرده‌اند، عکس پروفایل ندارند و صفحه‌های کاربری آنها هم به تازگی ایجاد شده است….

این افراد با مطرح کردن چنین موضوعاتی به این مساله می‌پرداختند که تمام این موضوع‌ها یک مانور رسانه‌ای برای جلب توجه مردم و به طور خاص سهامداران خرد بورس به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است…
اشاره این کاربران منتقد به احتمال کاندیدا شدن قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود که سعی دارد با این گزارش‌دهی‌های گاه و بیگاه درباره بورس اعتماد سهامداران را جلب کند تا از رای آنها درصورت کاندیدا شدن در انتخابات بهره ببرد
یکی دیگر از مسائلی که بعد از انتشار توییت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای توییتر فارسی مطرح شد، درخواست از قاضی‌زاده هاشمی برای بازگشت پول‌های سهامداران بود. افراد زیادی روی این موضوع تاکید داشتند که این پیگیری‌ها و انتقادها برای سهامداران خرد پول نمی‌شود. آنها در نوشته‌های خود به این مساله می‌پرداختند که مجلس باید قدرت خود را نشان بدهد و خسارت‌های مردم تازه وارد به حوزه بورس را جبران کند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید