راه حل بازگشت نقدشوندگی به بازار و لزوم حذف تدریجی و همیشگی دامنه نوسان

 در News, اخبار, بازار سرمایه

راه حل بازگشت نقدشوندگی به بازار و لزوم حذف تدریجی و همیشگی دامنه نوسان

 

تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اعتراض اکثریت فعالین به عدم نقدشوندگی بازار از راه حل مشخص آن خبر داد و گفت: حذف دامنه نوسان باید به تدریج و با برنامه اعلام شده قبلی یکبار برای همیشه انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آرمان بهکیش با بیان اینکه تقریبا تمام اعتراض ها در شرایط فعلی به عدم نقدشوندگی بازار است که در شرایط معمول هر بازارِ سرمایه ای حرف درستی است در فضای مجازی اعلام کرد: وقتی به درست یا نادرست دامنه نامتقارن با حد منفی کوچک گذاشته و صف های فروش قفل تشکیل شد، باز کردن دامنه یا به گره بردن با حجم مبنای یک سهم وارد کردن شُوکی بیشتر از حد تحمل سنتی بازار است.

همیشه با دامنه نوسان مخالف بودم و هستم ولی با انجام کار درست در بدترین زمان ممکن هم مخالف هستم. چرا باید همیشه در بدترین زمان و با اجبار شرایط باشد؟ حذف دامنه نوسان باید به تدریج و با برنامه اعلام شده (و غیرقابل تغییر) قبلی یکبار برای همیشه انجام شود.
بنابراین سازمان در شرایط فعلی برای حل مشکل نقدشوندگی و رفع اعتراض ها چرا راه حل بینابین برنمی گزیند؟ راه حل مشخص است در ساعت مشخصی در پایان معاملات یا روز خاصی در هفته دامنه باز شود با حجم مبنای بالا بصورتی که هرکسی خواست معامله کند ولی قیمت پایانی تحت تاثیر قرار نگیرد. در مورد دامنه نامتقارن هم هنوز دامنه متقارن محدود مثلا مثبت و منفی 2 به شرایط امروز بازار کمک خواهد کرد.
طبعاً این موارد برای شرایط فعلی بازار است و با حل شدن، سازمان باید به سمت وضعیت منطقی و علمی تجربه شده در جهان حرکت کند. درباره متغیرهایی که تغییر آن در توان سازمان یا جامعه بورسی نیست باید کمتر شعار داد البته اظهار نظر و نه هوچی گری مثبت و آزاد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید